تدریس خصوصی آیلتس در تهران

به روزترین روش آموزش زبان انگلیسی

جزوات منحصر به فرد برای هر دورۀ آموزشی

سریع ترین یادگیری ممکن برای زبان آموزان

سابقۀ درخشان آموزش در مقاطع مختلف

 

تدریس خصوصی آیلتس در تهران

آیلتس و تلفظ

تلفظ دقيق و واضح به عنوان بخش جدايي ناپذير از توانايي صحبت كردن زبان دوم، از جمله چالش هاي جدي اي است كه زبان آموزان با آن مواجه اند؛ زيرا اين مهارت بر خلاف مهارت هاي واژگاني و دستوري، داراي بعد شناختي، عاطفي و روانشناختي است. آموزش اين مهارت نيز يكي از چالش هاي معلمان زبان دوم است؛ زيرا بسياري از آنها در مورد شيوه آموزش آن آموزش نمي بينند و نديده اند. برخی از محققان معتقدند كه به ساير جنبه هاي آموزش در دوره هاي تربيت مدرس و در مواد آموزشي توجه زيادي مي شود، اما معلمان زبان دوم، اغلب بايد ساز و كارهاي آموزش تلفظ و رفع مشكلات تلفظي زبان آموزان را با تلاش فردي فرا گيرند. در اين ميان استفاده از فناوري هاي جديد مانند پادكست و ابزارهاي بصري مي تواند به مدرسان و فراگيران زبان دوم كمك شاياني كند. گروه آموزشی ما با استفاده از پادكست و روش های ابتكاري مناسب به زبان آموزان انگليسي کمک می کند كه سريع تر و آسان تر به تلفظ معيار دست یابند. آموزش تلفظ با شيوه های الکترونیکی بر لهجه زبان آموزان تأثير مي گذارد و آن را بهبود مي بخشد.

به نظر مي رسد كه اين شيوه آگاهي و حساسيت زبان آموزان به ساختار آوايي زبان دوم راافزايش مي دهد. اين آگاهي با ارزيابي لهجه فراگيران زبان دوم بي ارتباط نيست. وقتي حساسيت زبان آموزان در مورد نظام آوايي زبان دوم افزايش يابد، توانايي تشخيص آن ها نيز براي يافتن تفاوتهاي آوايي زبان رو به پيشرفت خودشان (زبانِ مبدأ) و زبان مقصد آسانتر مي شود و به مدد اين توانايي ويژگي هاي آوايي اي را كه باعث ايجاد لهجه در زبان دوم مي شود حذف مي كنند. وجود لهجه اگرچه لزوماً به عنوان يك مانع ارتباطي عمل نمي كند، اما پردازش گفتار سخنوران غير بومي براي بومي زبانان زمانبرتر است. لهجه مي تواند يكي از عوامل مهم در وضوح وفهم پذيري گفتار زبان آموزان به شمار آيد.