تدریس خصوصی آیلتس در رشت

به روزترین روش آموزش زبان انگلیسی

جزوات منحصر به فرد برای هر مرحلۀ آموزشی

سریع ترین یادگیری ممکن برای زبان آموزان

سابقۀ درخشان آموزش در مقاطع مختلف

 

تدریس خصوصی آیلتس در رشت

آیلتس در رشت

آموزش حرفه ای دوره آیلتس به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی در رشت توسط حرفه ای ترین گروه از اساتید زبان انگلیسی انجام می پذیرد. این اساتید در بسیاری از آزمون های زبان انگلیسی از جمله آیلتس و تافل موفقیت های بزرگی کسب کرده اند و آمادگی دارند تا تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهند. کافی ست که به ما تماس بگیرید و با جزئیات تمام از نحوه آموزش ما مطلع شوید.

آیلتس و چالش لهجه

گويش وران بومي يك زبان ممكن است در شيوة صحبت كردن زبان مادري خود با تنوع گسترده اي مواجه شوند، تنوعي كه ريشه در زير و بمي صدا، سرعت تكلم، و ويژگي هاي اجتماعي و منطقه اي گويش وران ديگر آن زبان دارد. آن ها همچنين در هنگام صحبت با سخنوران غير بومي زبان خود اين حس را تجربه مي كنند، پديده اي كه معمولاً به عنوان لهجه خارجي شناخته مي شود. اين اصطلاح به ميزان تفاوت تلفظ يك فرد از تلفظ معيار يك زبان يا انحراف از آكوستيك و ويژگي هاي عروضي (براي مثال، آهنگ، ضرباهنگ، مدت زمان و سرعت گفتار) خاص زبان اطلاق مي شود. برخی محققان معتدند که لهجه خارجي ناشي از توليد ناقص واج گونه های زبان دوم را معلول ناتواني زبان آموزان در تشخيص آنها از يكديگر مي دانند.

فقدان لهجه زبان انگلیسی ممكن است اعتبار زبان آموزان را كاهش دهد يا احتمالاً بر نگرش شنوندگان نسبت به آنها تأثير بگذارد. با وجود اين، میزان اندک لهجه خارجي، در برقراري ارتباط اختلال ايجاد نمي كند. شنوندگان به سرعت خود را با تفاوت هاي تلفظي گو يش وران غير بومي زبان مادري سازگار مي كنند و هرچه هم كنشي كلامي بيشتر باشند، فهم آنها نيز آسان تر خواهد شد. از آنجا كه برطبق پژوهش هاي پيشين موضوع لهجه خارجي با ابعاد مختلف افزايش توانا يي تكلم به زبان دوم (مانند دوره حساس زبان آموزي، فسيل شدگي، و آموزش تلفظ) ارتباط تنگاتنگي دارد، بسياري از زبان شناسان و پژوهشگران زبان دوم علاقه زيادي به بررسي اين موضوع نشان داده اند.

تلفظ واضح و فهم پذير يكي از مهم ترين مهارت هاي زبان دوم است؛ تلفظ صحيح افزون بر تسهيل برقراري ارتباطات مؤثر، اعتماد و انگيزة زبان آموزان را براي يادگيري زبان دوم نيز تقويت مي كند. با وجود اهميت تلفظ در زبان دوم و پژوهش هاي پرشمار اين گستره، آموزش اين مهارت هنوز چنان كه بايسته است در كلاس هاي آموزش زبان مورد نظر قرار نگرفته است. جنبه هاي مهم تلفظ زبان دوم از جمله لهجه، وضوح و فهم پذيري، به ويژه در تلفظ زبان آموزان انگليسي فارسي زبان نیز باید مورد توجه قرار گیرند.