دارالترجمه های رسمی در اردبیل


دارالترجمه رسمی شماره 1021

مترجم مسئول: میهن کریمی سامیان
زبان اصلی دارالترجمه: ترکی آذری
آدرس: اردبیل، کمربندی دوم، اول شهرک رجایی، جنب بوستان نیایش، پلاک 1
شماره تلفن: 09147466557
آدرس سایت: ندارد

دارالترجمه رسمی شماره 1006

مترجم مسئول: ابراهیم قاسمی
زبان اصلی دارالترجمه: ترکی آذری
آدرس: اردبیل، شهرک نیایش، میدان اصلی، مجتمع تجاری بلور، طبقه 2
شماره تلفن: 04533593249
آدرس سایت: ندارد