Dr Javidshad Translation and English Center


مدارک خود را
به راحت ترین شکل ممکن
با قیمت مصوب
و با کیفیت بالا ترجمه کنید.


تماس بگیرید

شناسنامه

ترجمه شناسنامه طبق قوانین اداره مترجمان رسمی قابل انجام است. شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد. بیشتر بدانیم ...


سند ملک

ترجمه سند ملک طبق قوانین اداره مترجمان رسمی به شکل دفترچه ای یا تک برگی قابل انجام و تایید است. بیشتر بدانیم ...

گواهی نامه رانندگی

اصل گواهی نامه رانندگی انواع ماشین ها طبق قوانین اداره مترجمان رسمی قابل ترجمه و تایید است. بیشتر بدانیم ...


ریز نمرات

ترجمه ریز نمرات طبق قوانین اداره مترجمان رسمی قابل انجام است. اما قوانین برای دانشگاه های دولتی و آزاد متفاوت است. بیشتر بدانیم ...


زبان های تحت پوشش

animated-great-britain-flag-image-0025

انگلیسی

animated-iran-flag-image-0008

فارسی

animated-france-flag-image-0032

فرانسوی

animated-germany-flag-image-0023

آلمانی

animated-spain-flag-image-0015

اسپانیایی

بهترین مرکز آموزشی زبان در تهران

دوره های مختلف آموزشی


لینک های مناسب