لیست قیمت های دارالترجمه دکتر جاویدشاد


1 page 2-5 pages Above 6

متون استاندارد

قیمت متون بنا به زمان، سختی کار و مترجمی که انجام می دهد متفاوت است. در وهله اول متون از مشتری دریافت می شود و در پس از بررسی اولیه، قیمت آن به مشتری اعلام می شود و کار آغاز می شود

$20 $18

/page

$25

/page

متون حرفه ای

قیمت متون بنا به زمان، سختی کار و مترجمی که انجام می دهد متفاوت است. در وهله اول متون از مشتری دریافت می شود و در پس از بررسی اولیه، قیمت آن به مشتری اعلام می شود و کار آغاز می شود

$39 $37

/page

$50

/page

اسناد حرفه ای رسمی

قیمت متون بنا به زمان، سختی کار و مترجمی که انجام می دهد متفاوت است. در وهله اول متون از مشتری دریافت می شود و در پس از بررسی اولیه، قیمت آن به مشتری اعلام می شود و کار آغاز می شود

$59 $56

/page

$75

/page

 

Maecenas quis ultricies urna. Nullam gravida pellentesque commodo! Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed blandit rutrum libero amet.


کار خود را به ما بسپارید
سریع، آسان به قیمت مناسب


START NOW