دارالترجمه های رسمی در بجنورد


در شهر بجنورد، یک دارالترجمه رسمی فعالیت می کند که مترجم مسئول آن، آقای علی رمضانی است. دارالترجمه رسمی آقای رمضانی به شماره 923، نه تنها دارالترجمه رسمی در شهر بجنورد است، بلکه تنها دارالترجمه رسمی در استان خراسان شمالی می باشد. این دارالترجمه، مانند دیگر دارالترجمه های فعال در دیگر شهرها، سفارش ترجمه به تمامی زبان ها را پذیرش می کند و زبان هایی که تحت پوشش را ندارد به دیگر مترجمان رسمی در دیگر شهرها ارسال می نماید. جزئیات تنها دارالترجمه رسمی در بجنورد بدین شرح است:

دارالترجمه رسمی شماره 923
مترجم مسئول: علی رمضانی
زبان اصلی دارالترجمه: انگلیسی
آدرس: بجنورد، امیریه جنوبی، مجتمع اداری بزرگمهر، طبقه 3، واحد 19
شماره تلفن ثابت: 05832222476
شماره همراه: 09122865190
آدرس سایت: instagram.com