دارالترجمه رسمی در رباط کریم


دارالترجمه رسمی در رباط کریم: متقاضیان ترجمه رسمی در شهر رباط کریم توجه داشته باشند که در این شهر دارالترجمه رسمی وجود ندارد و ساکنین عزیز رباط کریم باید اسناد و مدارک خود را جهت ترجمه رسمی به دفاتر موجود در شهر تهران ببرند. در نظر داشته باشید که تمامی دارالترجمه های رسمی در استان تهران در مرکز استان، یعنی شهر تهران، در حال فعالیت هستند و دیگر شهر های استان تهران از جمله رباط کریم، دارای دفتر ترجمه رسمی نیستند. البته، لازم به ذکر است که گاهاً در شهر های فاقد دارالترجمه رسمی از جمله رباط کریم، مراکزی به عنوان دارالترجمه در حال فعالیت هستند که ثبت سفارش ترجمه متون می کنند. این مراکز معمولاً ترجمه متون دانشگاهی را می پذیرند و مترجم رسمی که دارای مهر تأیید قوه قضاییه باشد در این مراکز حضور ندارد. بنابراین این دسته از مراکز، دارالترجمه رسمی محسوب نمی شوند.

مدارک قابل ترجمه در دارالترجمه های رسمی
در صورت وجود دارالترجمه رسمی در رباط کریم، مدارک و اسناد رسمی مانند شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، سند ملک، مدارک دانشگاهی و ریز نمرات را می توان ترجمه نمود. این مدارک ابتدا در فرمت های مخصوص اسناد رسمی ترجمه می شوند و سپس مترجم رسمی صحت آنها را با تطبیق با اصل سند مورد بررسی قرار می دهد و نهایتاً اسناد ترجمه شده را ممهور می کند. سپس، بنا به درخواست متقاضیان، اسناد ترجمه شده و تأیید شده، به دادگستری ارسال می شوند و دادگستری استان نیز آنها را با مهر خود تأیید می کند. همچنین، بسته به نیاز متقاضیان ترجمه، اسنادی که به تأیید مترجم رسمی و دادگستری رسیده اند، برای تأیید وزارت امور خارجه، به مراکز تعیین شده توسط این وزارتخانه ارسال می شوند. تمامی این مراحل، از ترجمه تا تأییدات مختلف، بایستی توسط دارالترجمه های رسمی انجام شود، مگر اینکه خود متقاضی، خواستار پیگیری تأیید وزارت خارجه باشد.