دارالترجمه رسمی در شیراز


دارالترجمه رسمی در شیراز: دفاتر ترجمه رسمی در استان فارس عمدتاً در شهر شیراز مستقر هستند. از 20 دارالترجمه رسمی در استان فارس که در سایت «اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی» ثبت شده، 19 دفتر دارالترجمه در شیراز و 1 دفتر در شهر استهبان واقع شده است. دیگر شهرهای استان فارس مانند مرودشت، جهرم، فسا و کازرون دارالترجمه رسمی ندارند. به طور کلّی، 27 مترجم رسمی در استان فارس وجود دارد که این مترجمان در دفاتر مذکور مشغول به فعالیت هستند. از این 27 مترجم، 23 مترجم در زبان انگلیسی، 2 مترجم در زبان عربی، 1 مترجم در زبان آلمانی و 1 مترجم در زبان فرانسوی مجوز ترجمه دارند. این بدان معناست که در استان فارس و شهر شیراز، مترجم رسمی زبان های اسپانیایی، ایتالیایی، روسی، چینی، ترکی استانبولی و ترکی آذری وجود ندارد.

مدارک قابل پذیرش در دارالترجمه های رسمی در شیراز
به طور کلی، دارالترجمه ها در دو حوزه متون غیر رسمی و اسناد رسمی، سفارش می پذیرند. برخی متقاضیان خواستار ترجمه متون علمی خود از زبان فارسی به زبان های دیگر و بالعکس هستند. در این موارد، متقاضیان لزوماً نباید به دارالترجمه های رسمی مراجعه کنند، زیرا مترجمان غیر رسمی نیز این متون را ترجمه می کنند. با این حال، برخی دارالترجمه های رسمی نیز ترجمه این متون را می پذیرند. به طور کلّی، مسئولیت اصلی دارالترجمه های رسمی از جمله دارالترجمه های رسمی شیراز ترجمه اسناد و مدارک رسمی است، زیرا این مدارک برای تأیید نیازمند مهر رسمی مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشند. مدارکی همچون شناسنامه، گواهینامه، سند ملک، سند مالکیت خودرو، مدرک تحصیلی، ریزنمرات از جمله مواردی اند که در دارالترجمه های رسمی در شیراز ثبت سفارش می شوند.

زبان های تحت پوشش در دارالترجمه های شیراز
همانطور که پیشتر ذکر شد، در استان فارس و شهر شیراز، مترجمان رسمی زبان های انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی در حال فعالیت هستند. بنابراین متقاضیان این زبان ها می توانند مدارک خود را برای ترجمه به دارالترجمه های شیراز بسپارند. برخی دارالترجمه ها، با آنکه مترجم رسمی دیگر زبان ها را در دفتر خود ندارند، اما با مترجمان رسمی دیگر زبان ها در دیگر شهر ها در ارتباط اند و مدارک را از متقاضیان می پذیرند و برای ترجمه به دیگر شهر ها، مخصوصاً تهران، ارسال می کنند. اگر در شهر شیراز، زبان مورد نیاز شما برای ترجمه، زبان هایی به جز انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسوی است، می توانید با دارالترجمه ها تماس برقرار کنید و چگونگی ترجمه را جویا شوید.