دارالترجمه رسمی در لنگرود


دارالترجمه رسمی در لنگرود: شهر لنگرود در شرق استان گیلان، هیچ دارالترجمۀ رسمی فعالی ندارد. متقاضیان ترجمۀ رسمی در این شهر می بایستی اسناد مورد نظر خود برای ترجمه را به دیگر شهر ها ارسال نمایند. یکی از نزدیک ترین گزینه ها شهر رشت، مرکز استان گیلان، است که در آن 10 دارالترجمۀ رسمی در حال فعالیت است. همچنین، متقاضیان ترجمۀ رسمی در شهر لنگرود می توانند اسناد خود را برای دیگر دارالترجمه ها، مانند دارالترجمه های واقع شده در تهران، پست کنند و سپس اسناد ترجمه شده را از طریق پست دریافت کنند.