دارالترجمه رسمی در نوشهر


دارالترجمه رسمی در نوشهر: عزیزان ساکن در شهر زیبای نوشهر، دقت داشته باشید که این شهر دارای دفتر ترجمه رسمی نمی باشد. ممکن است مراکزی به عنوان دارالترجمه در شهر نوشهر در حال فعالیت باشند، اما مرکزی که در آن مترجم رسمی دارای مهر قوه قضاییه حضور داشته باشد، در نوشهر موجود نمی باشد. مراکز مذکور، دارالترجمه های غیر رسمی هستند که عمدتاً ترجمه متون علمی و دانشگاهی را می پذیرند. اگر این مراکز، مدارکی را برای ترجمه رسمی بپذیرند، باید نهایتاً آنها را به دارالترجمه های رسمی بسپارند. بنابراین، اگر در نوشهر ساکن هستید و قصد ترجمه اسناد رسمی با مهر رسمی را دارید، بایستی اسناد مدنظرتان را به دیگر شهرها ارسال نمایید. شهرهای ساری، تهران و رشت، به ترتیب با فاصله 162، 164 و 203 کیلومتر نزدیک ترین مقاصد برای ساکنان نوشهر می باشند که در آنها دارالترجمه رسمی وجود دارد. شما عزیزان می توانید با هماهنگی دارالترجمه های مورد نظر خود در این شهر ها، به صورت پستی اسناد را ارسال و دریافت نمایید.


مطالب مرتبط
دارالترجمه رسمی در رامسر