دارالترجمه رسمی در شهرزیبا


شماره تماس خدمات ترجمه رسمی در محدودۀ شهرزیبا:

09121334787

ساکن عزیز محلۀ شهرزیبا در شهر تهران

دارالترجمه رسمی دکتر جاویدشاد در شهران، با شماره پروانه 1216، آمادۀ خدمت رسانی به شما عزیزان است. به علت عدم فعالیت دفتر ترجمه رسمی در شهرزیبا، دارالترجمه دکتر جاویدشاد در خیابان شهران، نزدیک ترین گزینه به شما عزیزان است. بنابراین، یکی از در دسترس ترین دفاتر ترجمه رسمی در محدوده شهرزیبا برای شما عزیزان، دارالترجمه 1216 است. در این دفتر، تمامی خدمات ترجمه رسمی، به همراه اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می شود. به علت وجود مترجمان خبره و متعهد در این دفتر، شما می توانید با اطمینان خاطر تمام، سفارشات خود را در این دفتر ثبت نمایید.

ترجمه با مهر مترجم
ساکنین محترم شهرزیبا، اگر نیازمند ترجمه رسمی با مهر مترجم هستید، دارالترجمه رسمی دکتر جاویدشاد آمادگی انجام این فرایند را برای شما عزیزان دارد. گاهاً برخی مراجع، اسناد ترجمه شدۀ شما را صرفاً با مهر مترجم طلب می کنند. این بدان معناست که اخذ تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه مورد نیاز نمی باشند. این سبب می شود که فرایند ترجمه در مدت زمان کمتری انجام شود، زیرا اخذ تأییدات از دو نهاد مذکور ممکن است تا سه روز کاری زمان ببرد.

ترجمه با تأییدات دادگستری و خارجه
ساکنین محترم شهرزیبا، اگر اسناد شما علاوه بر اخذ مهر مترجم، نیازمند ممهور شدن با تأییدات دادگستری و وزارت امور خارجه هستند، دارالترجمه رسمی دکتر جاویدشاد آمادگی اخذ آن ها را دارد. در برخی موارد، مرجعی که قصد ارائه اسناد به آن را دارید، ممکن است از شما تأییدات اسناد توسط دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز درخواست کند. در این صورت، اسناد ترجمه شده به دادگستری و وزارت خارجه ارسال شوند. دارالترجمه ما با به کارگیری رابطین قابل اعتماد، تآییدات اسناد شما را به راحتی اخذ می نماید.

قیمت ترجمه و تأییدات
ساکنین محترم شهرزیبا، هزینه های دارالترجمه دکتر جاویدشاد بر اساس تعرفه های اعلامی از قوه قضائیه می باشد. به طور کلی، فرایند ترجمه از سه بخش عمده می تواند تشکیل شود: بخش اول، هزینه ترجمه توسط مترجم رسمی؛ بخش دوم، هزینه تأییدۀ دادگستری؛ و بخش سوم، هزینه تأییدۀ وزارت امور خارجه. اگر شما صرفاً نیازمند دریافت مهر مترجم بر روی اسناد خود هستید، هزینۀ نهایی ترجمه کاهش می یابد. ترجمۀ اسناد بنا به سند، متفاوت است، اما ترجمه تأییدات ثابت است. تأیید دادگستری هر سند 60 هزار تومان است و تأیید هر صفحه در وزارت امور خارجه 6 هزار تومان است. علاوه بر هزینه های مذکور، ممکن است هزینه های جانبی اندکی مانند هزینه های دفتری، کپی برابر با اصل مدارک و رابط دادگستری و وزارت امور خارجه نیز اضافه شود.