دارالترجمه رسمی در بلوار میرداماد


در بلوار میرداماد، تعداد زیادی دارالترجمه رسمی وجود دارد. یکی از دلایل تعدد این دفاتر، وجود شرکت های بزرگ تجاری و صرافی های متعدد در بلوار میرداماد است. طبق اطلاعات موجود در سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان (سنام)، سیزده دارالترجمه رسمی در خیابان میرداماد فعالیت می کند. همگی این دفاتر، امکان ترجمه اسناد با مهر مترجم رسمی قوه قضاییه، تایید دادگستری و تایید وزارت خارجه را دارا می باشند. جزئیات آدرس، تلفن و مترجمان دارالترجمه های رسمی در میرداماد بدین شرح است: