دارالترجمه رسمی در میدان هفت تیر


در محدوده هفت تیر، 3 دارالترجمه رسمی به شماره های 688، 1 و 99 وجود دارد، که به ترتیب، زبان اصلی مترجمان مسئول آنها، عربی، چینی و انگلیسی است. لازم به ذکر است که همگی این دفاتر ترجمه، تمامی زبان ها را ثبت سفارش می کنند، اما به هنگام ترجمه و اخذ تاییدات، اسناد را به مترجمان زبان مربوطه ارسال می نمایند. آدرس، شماره تماس و دیگر جزئیات دارالترجمه های رسمی در میدان هفت تیر بدین شرح است: