دارالترجمه رسمی در یوسف آباد


بهترین خدمات ترجمه رسمی در منطقه یوسف آباد تهران

دارالترجمه رسمی دکتر جاویدشاد آمادگی دارد تا انواع خدمات را به ساکنین منطقه یوسف آباد ارائه کند: ترجمه اسناد رسمی با مهر مترجم رسمی، اخذ تایید اسناد توسط دادگستری، اخذ تایید توسط وزارت امور خارجه، اعزام مترجم به محاکم و دفترخانه ها و ترجمه کتب، مقالات و پایان نامه ها از جمله خدمات ما می باشد. اگر شما عزیزان نیازمند یک مترجم همراه در دیدارها، گفتگوها و قرارهای کاری خود هستید، ما آمادگی داریم تا مجرب ترین مترجم ها را برای شما اعزام نماییم.