تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج

به روزترین روش تدریس زبان انگلیسی

جزوات منحصر به فرد برای هر دورۀ آموزشی

سریع ترین یادگیری ممکن برای زبان آموزان

سابقۀ درخشان تدریس در مقاطع مختلف

 

09121334787

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی در کرج

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج: گروه آموزشی دکتر جاویدشاد در کرج مفتخر است که بهترین تجربه تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگایسی را برای زبان آموزان در شهر کرج فراهم کند. آنچه گروه آموزشی ما را متمایز می سازد، تمرکز دقیق بر تمامی مسائل آموزشی از جمله دغدغه های روانشناختی و یادگیری زبان آموزان است. در فرایند تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی، برنامه ریزان آموزشی گروه ما برنامه ریزی کلاس ها و مواد درسی را بر اساس نیاز های زبان آموز تنظیم می کنند. در حقیقت، این یکی از مهمترین مزیت های تدریس خصوصی در گروه آموزشی دکتر جاویدشاد است که می توان بر اساس نقاط ضعف و قوت تک تک زبان آموزان فرایند آموزشی را پیش برد و این بدان معناست که فرایند آموزش با سرعت، دقت و بیشترین کارایی ممکن به پیش خواهد رفت. برای یادگیری زبان انگلیسی از طریق بهترین استاد زبان انگلیسی در کرج با ما تماس بگیرید تا از مشاوره اولیه و تعیین سطح زبان اولیه برخوردار شوید.

تلفظ صحیح در سیستم آموزشی ما

در کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی گروه آموزشی دکتر جاویدشاد، تلفظ صحیح کلمات زبان انگلیسی اهمیت ویژه ای دارد. ما از طریق تکنیک های مختلف، تلفظ صحیح کلمات انگلیسی را در ذهن شما نهادینه می کنیم. مبرهن است که زبان آموزان باید واژگان را به طور صحیح تلفط کنند تا بتوانند در محیط های آموزشی و کاری، مخصوصاً محیط های انگلیسی زبان، به بهترین نحو ممکن ارتباط برقرار کنند. تلفظ قابل فهم، بخش جدايي ناپذير مهارت صحبت كردن در زبان دوم است و يكي از چالش هاي جدي پيش روي زبان آموزان انگلیسی است. بر خلاف دستور زبان و لغت، اين مهارت شامل گستره هاي شناختي، عاطفي و روان شناختي است. اين نوع مهارت، چالشي ترين مهارت براي معلمان زبان است؛ زيرا بسياري از آن ها براي آموزش اين مهارت آموزش نيافته اند. تلفظ نامناسب و يا نامفهوم واژگان انگلیسی، گاهاً از ديدگاه افراد بومي و يا زبان آموزان حرفه اي به عنوان عدم صلاحيت زباني و يا تهديدي براي ارتباط مؤثر قلمداد می شود.
نقش تلفظ در روش آموزشی ترجمه دستوري بسيار ناچيز بوده است و به ندرت به آموزش آن پرداخته مي شد. در روش تدریس شنيداري-گفتاري، هدف اصلي، تلفظ دقيق واژگان زبان انگلیسی بوده است و زبان آموزان بايد به آواها و تركيب هاي آوايي انگلیسی گوش دهند و آن را تكرار كنند. در اواخر دهه 1960 و 1980، در برنامه هاي تدریس مدرسان زبان انگلیسی، اهميت كمتري به مقولۀ تلفظ داده شد و بخش هاي مربوط به تلفظ را از كلاس هاي زبان كم و يا حتي حذف كردند. با اين حال، با ابداع روش تدریس آموزش ارتباطي از اواسط دهه 1980 تا دهه 1990، توجه به تلفظ به عنوان جزء جدايي ناپذير تدریس زبان انگلیسی افزايش يافت و در حين فعاليت هاي ارتباطي آموزش داده مي شد. در روش تدریس آموزش ارتباطي، بر جنبه هاي معنادارتر و گسترده تر (در سطح جمله و عبارت و نه آواها به صورت مجزا) تلفظ تأكيد مي شد. در اين روش، دانش آموزان متوجه نفهميدن موضوع و ريشه داشتنِ آن در ناديده گرفتن تلفظ صحيح واژگان زبان (ويژگي هاي زنجيري و زبر زنجيري) مي شوند و آن را به موقعيت هاي واقعي در زندگي ارتباط مي دهند. آنها همچنين اهميت تلفظ صحيح و قابل فهم را عملاً و به سهولت در مي يابند، امري كه از طريق روش هاي سنتي يادگيري زبان و تكرار و تمرين صرف قابل درك است.
ديدگاه ها مربوط به تدریس و يادگيري زبان انگلیسی در سال هاي اخير به طرز چشمگيري تغيير كرده است. زبان انگليسي به عنوان زباني بين المللي به كشورهاي انگليسي زبان و بومي زبانان تعلق ندارد. امروزه، حلقه دروني كه قبلاً به عنوان كشورهاي انگليسي زبان شناخته مي شد، به آن گروه از سخنوراني اشاره دارد كه زبان انگليسي را به صورت حرفه اي صحبت مي كنند. آنها، صرف نظر از روش يادگيري و استفاده از زبان انگليسي، از نوعي بومي گرايي كاربردي برخور دارند. به همين دليل، آموزش تلفظ قابل فهم، نه لزوماً در شكل بومي آن، براي توسعه دانش زباني زبان آموزان و هم كنشي هاي مؤثر بين فرهنگي آنها ضروري است. برنامه هاي آموزشي زبان دوم بايد به گونه اي باشد كه زبان آموز را نه به فردي كه انگليسي را بي نقص تلفظ مي كند، بلكه به فردي با اعتماد به نفس تبديل كند كه مي تواند اين زبان را به طور قابل فهم براي هر هدفي كه دارد استفاده كند. تمامی این رویکرد های مدرن آموزشی زبان انگلیسی، در تدریس خصوصی زبان انگلیسی گروه آموزشی دکتر جاویدشاد برای زبان آموزان در استان البرز و شهر کرج به کار بسته می شود.

بیشتر بدانید

سیستم آموزشی هدفمند و پیشگیری از فرسودگی آموزشی

روش و سیستم تدریس خصوصی گروه ما، کاملاً هدفمند و بر اساس جزوات منحصر به فرد تألیفی است که به بهترین نحو بر اساس نیاز های زبان آموزان ایرانی طراحی شده است. هدفمندی روش و سیستم آموزشی زبان انگلیسی گروه دکتر جاویدشاد بدان معناست که هم زبان آموز و هم مدرس زبان انگلیسی، دچار فرسودگی آموزشی نمی شوند. امروزه، فرسودگی آموزشی یکی از بزرگترین آفت ها هم برای دانشجویان و هم مدرسان در انواع کلاس ها، از جمله خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی در درس زبان انگلیسی است. به علّت پيشرفت علم و فناوري، و تغيير سبك زندگي افراد، قرن حاضر قرني مملو از استرس و فشار است. يافته ها حاكي از آن است كه افراد مختلف از گروه هاي سني مختلف و موقعيت هاي اجتماعي متفاوت در موقعيت هاي آموزشي و شغلی گوناگون، از جمله یادگیری و تدریس زبان انگلیسی، از استرس روزمره با درجات مختلف متضرر مي شوند. تجارب محققان نشان مي دهد استرس بعنوان عاملي تاثيرگذار هميشه در موقعيت هاي گوناگون و تحت شرايط مختلف حاضر است. افراد از عارضۀ مزمن استرس كه باعث احساس نااميدي و خستگي مي شود رنج مي برند. آنها نه فقط با مشكلات روحی و عاطفی، بلكه با مشكلات جسماني هم روبه رو مي شوند. اين وضعيت توسط محققان فرسودگي نام گرفته است كه به نوعي خستگي مفرط است.
فرسودگي آموزشی و شغلي نتيجۀ استرس طولاني مدت است، بخصوص درميان دانش آموزان که مدّت های طولانی در روز در محیط های آموزشی در فرایند آموزش قرار می گیرند و همچنین ارائه دهندگان خدمات انساني مانند معلمان که در فرایند فرسایشی تدریس محصور می شوند. بسياري از معلمان در سرتاسر دنيا، ممكن است استرس را در محیط كارشان به انواع مختلفي تجربه كرده باشند. اگرچه بسياري از معلمان با چنين استرسي با موفقيت كنار مي آيند، اما فرسودگي شغلي ممكن است نقطۀ پايان مقابلۀ ناموفق با استرس باشد. به منظور درک بهتر فرسودگي یادگیری و شغلي در موقعيت هاي تدریس، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، لازم است درك جامعي از رابطه بين فرسودگي و ديگر اثرات مهم آن برروي زبان آموزان و استادان داشت. فرسودگي یادگیری و شغلي، حالتي از به هم ريختگي جسماني و عاطفي است كه نتيجۀ شرايط یادگیری و كاري در محیط های آموزشی می باشد. در واقع، خستگي عاطفي نتیجۀ اضافه كاري طولاني مدت است که می تواند به زوال شخصيتي و كاهش موفقيت هاي فردي منجر شود.
خستگي عاطفي برای زبان آموز مربوط به حالتی است که در آن او تمامي انرژي خود را براي یادگیری زبان انگلیسی مي گذارد و نهايتاً انرژي او كاملاً تحليل مي رود. در این حالت، زبان آموز، کارایی صد در صد خود در فرایند یادگیری را از دست می دهد و دچار یأس و زوال شخصیتی می شود. خستگي عاطفي براي معلمان به حالتي مربوط است كه در آن معلم تمامي انرژي خود را براي تدريس مي گذارد و نهايتاً انرژي او در حین تدریس كاملاً تحليل مي رود. زوال شخصيتي زماني در فرایند تدریس رخ مي دهد كه معلم نسبت به دانش آموزان خود و حتي كادر مدرسه احساسات منفي دارد. و مورد آخر به داشتن ديد منفي نسبت به خود و عدم رضايت از تدريس به عنوان يك حرفه مرتبط است. نتيجۀ اين خود كم بيني احساس اندوه و به هم ريختگي در دنبال كردن اهداف است كه خود منجر به عدم توانايي در مديريت كلاس درس نيز خواهد شد. كاهش كارايي، نارضايتي شغلي، كاهش سلامت عمومي و پايين آمدن سطح مقاومت و تحمل از جمله پيامدهاي فرسودگي شغلي است. خستگي عاطفي و زوال شخصيتي معلم، تأثیر منفی بسیاری بر روی دانش آموز دارد. این احساس های منفی می تواند به راحتی به دانش آموز منتقل شود.
گروه آموزشی دکتر جاویدشاد معتقد است که یکی از دلایل عمدۀ ایجاد احساس های منفی در استادان و دانش آموزان زبان انگلیسی، فقدان مواد آموزشی مناسب برای تدریس و یادگیری است. اگر معلم و زبان آموز، در یک سیستم آموزشی بابرنامه و مدوّن وارد شوند و مطالب درسی متنوع و به روز داشته باشند، نتیجۀ آن حصول محیط آموزشی پر از انرژی و همچنین ایجاد خودباوری و اعتماد و عزت نفس در هر دوی آنهاست. عزت نفس معلم با عملكرد و دستاوردهاي دانش آموز، انگيزه و احساس مفيد بودن در ارتباط است. عزت نفس بر تلاشي كه معلمان در تدريس مي كنند و اهداف آنها تاثيرگذار است. عزت نفس باعث می شود که كارايي معلمان افزایش یابد و ايده ها و روش هاي نو را با خود به کلاس درس آورند. عزت نفس كه به عنوان عامل انگيزه دهنده درنظر گرفته مي شود و باورهاي معلم را در كارهاي تدريس بازتاب مي دهد، مي تواند به تعدادي از عوامل مهم آموزشي دیگر وابسته باشد كه شامل پيشرفت دانش آموزان، انگيزۀ دانش آموزان، ابتكارات آموزشي، مهارت هاي مديريت كلاس و استرس معلم مي شود. گروه آموزشی دکتر جاویدشاد در کلاس های تدریس خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی، تمام تلاش خود را می کند تا خودباوری و عزت نفس مدرسان و زبان آموزان خود را به روش های مختلف آموزشی و روانشناسی افزایش دهد.